Straw-necked ibis (Threskiornis spinicollis)

Gouache on toned paper